Personale

Personale i lægehuset

Læge Peter Aaquist

Sygeplejerske Anne M Jensen
Sygeplejerske Ida M Jensen
Sygeplejerske Hanne Svane 

Vi fra  1 september 2021 til 1 marts 2022  fornøjelsen af at have KBU læge Mathilde Pedersen  ansat.
Mathilde fortsætter i intro stilling hos os fra marts 2022 – september 2022

Fra 1 Maj 2022 – 1 November har vi også fornøjelsen af Steen,  som skal være KBU læge hos os.