Personale

Personale i lægehuset

Læge Peter Aaquist

Sygeplejerske Anne M Jensen
Sygeplejerske Ida M Jensen
Sygeplejerske Hanne Simoni Svane 

Fra 1 Oktober 2022 – 1 April 2023 har vi også fornøjelsen af Jeppe Klemmensen,  som skal være KBU læge hos os.