Personale

Personale i lægehuset

Læge Peter Aaquist – sygemeldt fra den 19.12 – 19.02.24

Sygeplejerske Anne M Jensen
Sygeplejerske Ida M Jensen
Sygeplejerske Hanne Simoni Svane