Børnevaccinationer

Børnevaccinationsprogrammet
3 måneder
DTPKH 1.+ P (Pneumococ.-lungebetændelse)
(Difteri-stivkrampe-polio-kighoste-hæmophilus influenza)
5 måneder
DTPKH 2. + P (Pneumococ.-lungebetændelse)
(Difteri-stivkrampe-polio-kighoste-hæmophilus influenza)
12 måneder
DTPKH 3. + P (Pneumococ.-lungebetændelse)
(Difteri-stivkrampe-polio-kighoste-hæmophilus influenza)
15 måneder
MFR 1 (Mæslinger-fåresyge-røde hunde)
4 år
MFR 2 fra 010408 gives i 4 års alderen, se nedenfor.
5 år
DTKP (Difteri-stivkrampe-kighoste-polio)
12 år
MFR 2 Udgår, se nedenfor. (Mæslinger-fåresyge-røde hunde)
I stedet indføret HPV vaccination for piger, se nedenfor

Børnevaccinationer er gratis, betales af sygesikringen

MFR 2 rykkes til 4-års alderen
Den 1. april 2008 rykkes MFR 2-vaccinationen frem til 4-års børneundersøgelsen. Børn, der er ældre, vaccineres fortsat i 12-årsalderen.
Der bliver således en overgangsordning på otte år, hvor MFR 2 kan gives, når barnet er 4 år eller 12 år.
Herefter, dvs. i 2016, ophører 12-års vaccinationen.
MFR 1 gives fortsat, når barnet er 15 måneder.

HPV-vaccination i børnevaccinationsprogrammet
Piger:
HPV – vaccinen tilbydes til alle piger, når de fylder 12 år og op til de er 18 år.

Drenge:

Drenge tilbydes nu også HPV-vaccination som en del af det danske børnevaccinationsprogram.

Tilbuddet gælder for drenge på 12-17 år, der er fyldt 12 år 1. juli 2019 eller senere.

Piger og drenge på 12-14 år skal kun have to stik med HPV-vaccine. Vaccinerne skal gives med mindst 6 måneders mellemrum. Fra 15 års-alderen og frem anbefales fortsat 3 vaccinationer.

1. februar 2020 blev programmet for drenge udvidet med to catch up-programmer.  Det ene er rettet mod drenge født i perioden 1. januar 2006 til 30. juni 2007.

Det andet tilbud er rette mod unge mænd, som er tiltrukket af mænd, født i perioden fra 1. januar 1994 til 31. december 2003. Tilbuddet slutter d. 31. december 2021.